COLUMN | ALEX DIJK | I’ve got the power!

Alex Dijk

Alex Dijk

I’ve got the power!

Op het moment dat ik dit schrijf zit Bradley Manning al bijna 1200 dagen vast, omdat hij ervan verdacht wordt de vijand te hebben geholpen. Bradly Manning, die met gevaar voor eigen leven de klok luidde over de misstanden die het Amerikaanse leger beging. De informatie die hij heeft gelekt is nauwelijks meer onder de aandacht, nu de aandacht verschoven is naar de vraag of hij strafbaar is of niet. En daarna kwam de volgende klokkenluider Snowden, die hetzelfde lot lijkt te ondergaan. Maar er is hoop.

Ja, er zijn legermachten die op een niet te verantwoorden manier geweld gebruiken. En ja, er zijn instanties die jouw en mijn mail kunnen lezen. Maar wat weinig mensen weten, is dat er achter deze organisatie een nóg grotere macht schuil gaat. Een macht die oogluikend toestaat dat de NSA en CIA en FBI en ‘de overheid’ en ‘het leger’ doen wat ze nu doen. Een macht die alles zó organiseert dat deze instanties nu ook op een andere manier in de media terecht komen.

Het is dezelfde macht die ervoor zorgt dat jij en ik ons onprettig voelen bij het idee dat er willekeurige anderen onze facebook posts kunnen lezen. Een macht die ons subtiel maar onmiskenbaar duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat wij écht dicht bij elkaar in de buurt zijn, wanneer wij onze belangrijkste geheimen met elkaar delen. Deze macht peutert ons doelbewust los van onze beeldschermen. Het manipuleert ons om met contact geld een nauwelijks te traceren transactie te verrichten bij de bakker om de hoek. De bakker, met wie wij op termijn zelfs weer één of twee woorden leren te wisselen…

Zo winnen langzaam maar zeker de mensen die ook écht voor andere mensen open staan terrein. En wees gewaarschuwd: ze zitten overal. Ze zijn zelfs geïnfilteerd in het leger, in de NSA, in de CIA. Het zijn de officieren, de managers, de medewerkers wiens harten nog kloppen. Ook als ze vervolgens meer dan drie jaar worden opgesloten als ze eenmaal doen wat hun hart hun ingeeft.

Deze macht heeft zijn spierballen nog niet laten zien. Maar wat niet is, kan nog komen. Als ik jou wijs op de manier waarop jij afgestompt bent geraakt door tv, internet en smartphones – en jouw reactie is: ‘Bullshit! Ik weet prima hoe ik met andere mensen om moet gaan!’, dan is het precies díe macht die het vuur in jou opstookt. Ook bij jou zit een enorm potentieel aan ruwe, onuitputtelijke power. Zou iedereen wiens hart ook voor andere mensen klopt offline samenkomen, kan ik me geen enkele instantie of organisatie bedenken die iets in te brengen zou hebben tegen wat wij werkelijk willen.

Ik ga daar potdorie ook meteen iets mee doen. En ik begin klein. De actie waar ik me op dit moment toe geroepen voel, is om te gaan BBQ’en aan de IJssel met gitaren en bier. Om met mijn vrienden samen een klein illegaal vuurtje op gang houden, totdat de ochtend aanbreekt. En om er dan hooguit achteraf iets over posten op Facebook. Ik zie je daar!

 

Alex Dijk, http://bit.ly/12VcRFK